Operativsystem
Det är den programvara som gör att datorn fungerar tillsammans med de andra delarna, t.ex. hårddisk, skrivare etc. Och givetvis med applikationerna, vad de nu kan ha för namn - Office, Word, Excel, Acrobat Reader etc.

Som generellt råd anser vi att professionella användare skall använda Windows 2000 eller Windows XP (i profesional-varianten) på sina arbetsmaskiner om inget specifikt talar emot detta. Dessa operativ är de i särklass stabilaste operativ Microsoft har levererat numera väl testat. Det innehåller också mycket bra drivrutiner till de flesta standardprodukter och leverantörer av "icke standardprodukter" har hunnit med att ta fram drivrutiner passande framförallt XP. Notera att gamla DOS-program inte längre kommer att fungera med XP.
För servrar har ett nytt operativsystem, Windows 2003 Server kommit. Numera har man avslutat supporten på Windows NT 4, varför man bör göra om sina servrar med nyare operativ.

Serveroperativ
Förutom Windows 2000/2003 Server, är också Novell Netware mycket användbar som serverprogramvara för filservrar och printerservrar.
Linux börjar också bli riktigt användbart, speciellt på servrar, där man kan spara en slant. Det är dock ännu inte helt enkelt att få service på detta operativ, men detta ger vi givetvis.

Applikationsmjukvaror
Eftersom vi levererar kompletta lösningar, levererar vi givetvis även de programvaror ni behöver.
Speciellt gäller detta anpassningar av Administrativa system för de speciella behov individuella företag behöver för att arbeta effektivt.

Exempel:
  1. Administrativa programvaror
  2. Grafiska programvaror
  3. Program för egen utveckling av applikationer
  4. Underhållsprogram
  5. Databasprogram